Kirjaston aineistot ovat nyt käytössä uudistuneessa Andorissa.

Haku

Tietosuoja

Asiakastietojen käsittely TuniLibissä ja Finnassa

Kun käyttäjä kirjautuu TuniLibiin tai muuhun Finna-palveluun Finna.fi-sivustolta, Finna-alustalle rakennetusta verkkokirjastosta tai muusta Finna-käyttöliittymästä, tallennetaan palveluun kirjautumistavasta riippuen seuraavia tietoja:

Kirjastokortin tunnuksilla kirjauduttaessa palveluun tallennetaan kirjastokortin tunnus, kortin salasana, käyttäjän etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja kotikirjasto. Tiedot siirretään automaattisesti kortin myöntäneen kirjaston järjestelmästä Finna-palveluun.

Haka eli yliopiston peruspalvelu-tunnuksilla kirjauduttaessa tallennetaan Finna-palveluun automaattisesti kirjautujan käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite.

Jos olet kirjautunut TuniLibiin yliopiston tunnuksilla ja siirryt TuniLibistä Ebscon tai ProQuestin tietokantoihin tai e-kirjoihin, niin mikäli näissä palveluissa käytät kirjaudu-kehoitetta, siirtyy joitakin henkilötietojasi: nimesi sekä sähköpostiosoitteesi näihin palveluihin:

Finnan omalla tunnuksella kirjauduttaessa Finna.fi -palveluun tallennetaan sinne tiedot, jotka on annettu tunnuksen luomisen yhteydessä eli sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus. Alle 16-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus tunnuksen luomiselle.

Tietoja käsitellään Finna-palvelun toteuttamiseen Kansalliskirjastossa ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä (palvelun tuottajat).

Tietoja tallennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tieto Tarkoitus
Käyttäjätunnus Käyttäjän tunnistaminen
Sähköpostiosoite Oletusosoite sähköpostin lähetystä varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa
Etunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Sukunimi Tiedon näyttäminen kirjautuneelle käyttäjälle
Kirjastokortin tunnus Käyttäjän tunnistaminen
PIN-koodi Käyttäjän tunnistaminen palvelurajapintoja varten
Kotikirjasto Oletusnoutopiste varauksia varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa

Finna-palvelussa käyttäjän on myös mahdollista itse tallentaa ja muuttaa tietojaan. Finnaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vain käyttäjän itse pyytämiä sähköposteja kuten eräpäivämuistutukset ja uutuusvahdin tiedonannot.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Finna-palveluun voidaan tallentaa tietoja seurauksena käyttäjän toiminnasta Finnassa. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttökieli, eräpäivämuistutusten käyttöönotto, uutuusvahdit, omiin listoihin tallennetut tietueet, itse lisätyt kirjastokortit ja sosiaalinen metadata (kommentit, arvostelut, avainsanat).

Muissa käyttäjän tietoja käsittelevissä toiminnoissa, kuten lainojen, varausten ja maksujen selauksessa sekä varausten teossa ja lainojen uusimisessa käytetään kirjastojärjestelmän palvelurajapintoja, eikä näitä tietoja tallenneta Finna-palveluun lukuun ottamatta valinnaisia eräpäivämuistutuksia. Eräpäivämuistutusten lähetyksen yhteydessä tallennetaan lainan ID-numero ja eräpäivä. Näiden avulla voidaan varmistua siitä, että kukin eräpäivämuistutus lähetetään vain kerran.

Kirjastokortti-, Finna- ja Haka-tunnuksia käyttäen luodut Finna-tilit ovat toisistaan erillisiä, vaikka niihin sisältyisi sama yksilöivä tunniste.

Käyttäjä voi koska tahansa poistaa tietonsa Finna-palvelusta lakkauttamalla tilinsä palvelussa. Tiedot poistuvat automaattisesti, kun viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 12 kuukautta. Kun tili on poistunut, käyttäjän palveluun mahdollisesti tekemät kommentit ja arvostelut jäävät anonyymeinä eli ilman käyttäjän henkilötietoja palveluun. Jos käyttäjä haluaa poistaa myös kommentit ja arvostelut, se tulee tehdä käsin ennen tilin poistoa. Finna-palvelun käyttäjä voi pyytää tietoa henkilötietojensa käsittelystä ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään Kansalliskirjastoon Finna.fi-sivuston palautelomakkeella https://finna.fi/Feedback/Home. Käyttäjällä on oikeus tietojensa tarkastamiseen ja oikaisuun.

Lisätietoa tietosuojaselosteesta

Finna-palvelun aineistot ja henkilötiedot

Finna-palvelun (Finna.fi-sivuston, Finna-alustalle rakennetun verkkokirjaston tai muun Finna-näkymän) kautta löydettäviksi tarjottavista aineistoista ja niitä kuvailevista tiedoista vastaa aineistot palveluun tuonut organisaatio. Aineistoissa ja kuvailutiedoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönimiä tai -kuvia. Jos aineistoon tai sen kuvailutietoihin liittyvistä henkilötiedoista on tarve esittää kysymyksiä tai esimerkiksi tehdä tietoihin oikaisuja tai vaatia tietojen poistoa, Finna-palvelun käyttäjä voi olla yhteydessä siihen arkistoon, kirjastoon tai museoon, joka on tarjonnut aineiston palveluun. Aineiston tarjoajan tavoittaminen onnistuu Finna.fi-sivustolla kunkin aineiston yhteydestä löytyvällä Ota yhteyttä -lomakkeella. Jos lomake puuttuu Finna-verkkokirjastosta tai muusta Finna-näkymästä, tarkoitukseen voi käyttää verkkokirjaston tai näkymän omaa palautelomaketta.

Jos Finna-palvelun aineistojen käyttäjäkommenteissa on henkilötietoa, jota on tarpeen esim. oikaista tai vaatia poistettavaksi, voi pyynnön esittää kommenttien yhteydestä löytyvällä lomakkeella.

Eväs­tei­den käyt­tö

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeet eivät sisällä mitään sellaista tietoa, jolla käyttäjän voisi yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.